Alir

Fotogallleri för Alir.
12 Köpmangatan. (Söderhamn) Träbyggn. var Godtemplarlokalen. Stenhuset inrymde till någon gång på sextiotalet (?) en bokhandel, en modeaffär och Stora bio. (DiBIS 003) 10 Rådhusparken (Söderhamn) med kyrkan i bakgrunden. Gamla järnvägsstationen till vänster och prästbostaden till höger. Lägst till höger syns ett plank där Bergviks och Alas kontor byggdes längre fram. Ca år 1890. (DiBIS 004) 11 Flottningsarbete i Ljusdal. Mannen med den vita hatten är skogvaktaren Jonas Johansson (*1856) i Kolsvedja. Fotot från Vera Andersson, Ljusdal. 09 En lektionstimme i Tönnångers skola där alla klasser samsades i samma skolsal. Barnen började vartannat år så det var alltid minst tre årskullar samtidigt. Elevernas namn: Hulda Jonsson, Emelia Lindblom, Karl Skoglund, Karl Lindgren, Gärda Gustafsson, Anna Wahlund, Karl Englund, Martin Dunderberg, Astrid Lingvall, Dagny Boden, Marta Lindgren, Karin Wahlund, Hans Näslund, Knut Skoglund, Viktor Törnberg, Petrus Englund, Agnes Englund, Rut Jonsson, Helga Björklund, Rubert Lötberg, Linnéa Axman, Elin Skoglund, Nore Wahlund, Filip Lindgren, Enar Dunderberg, och Johannes Zetterström. Ca år 1916.En lektionstimme i Tönnångers skola där alla klasser samsades i samma skolsal.  Barnen började vartannat år så det var alltid minst tre årskullar samtidigt. Elevernas namn: Hulda Jonsson, Emelia Lindblom, Karl Skoglund, Karl Lindgren, Gärda Gustafsson, Anna Wahlund, Karl Englund, Martin Dunderberg, Astrid Lingvall, Dagny Boden, Marta Lindgren, Karin Wahlund, Hans Näslund, Knut Skoglund, Viktor Törnberg, Petrus Englund, Agnes Englund, Rut Jonsson, Helga Björklund, Rubert Lötberg, Linnéa Axman, Elin Skoglund, Nore Wahlund, Filip Lindgren, Enar Dunderberg, och Johannes Zetterström. Ca år 1916. (DiBIS 017)
08 ”Glabacken” i Tönnånger, Johnny, Markus, Anna och Johan Schönning. Sittande framför: Rut Schönning, Per, Dagny, Sigrid och Maria Bodén. Ca 1912. (DiBIS 032) 07 Familjen Pettersson dricker kaffe mm i sin trädgård på "Myran", Bröcksmyran 1", Söderhamn. Holger Pettersson(f,13/11 1914), pappa Hjalmar Pettersson (dog 1927), mamma Agnes Pettersson (f.Forsberg) och Ernst Pettersson ca ett år äldre än Holger. Ca 1910. (DiBIS 036) 06 Syskonen Bertil och Astrid Johansson, 7 och 4 år 1909. "Samoajohanssons". Föräldrarna var Nils och Axelina (om Axelina kan man läsa i arbetet om betydelsefulla kvinnor i Söderhamn av Inger Rehn m.fl. som finns på Söderhamn bibliotek) ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Nils arbetade bl.a. vid en såg på Väster i Söderhamn. När sågen brann tog Nils hyra på en båt och gick så småningom gick han i land på Samoaöarna. Där etablerade han sig som affärsman och idkade handel och byteshandel med infödingarna. Han fick råd att skaffa biljetter Axelina och barnen, som också flyttade till Samoa.  Axelina och Astrid återvände till Söderhamn och med Nils hjälp kunde de köpa ett hus på Villagatan i Söderhamn. Axelina dog 68 år gammal men Astrid kunde inte bo kvar i huset. Brodern Bertils barn gjorde anspråk på arvet trots att Astrid blivit lovad att ärva hela huset efterson Bertil fick arvet efter pappan på Samoa. (DiBIS 037) 05
04 Hälsingmo 13/9 1922. Hos Ol-Halvers i Flor. (DiBIS 054) 03 Syskonen Dagny, Per och Sigrid Bodén i Tönnånger. Ca 1910. (DiBIS 066) 01 Beväringar i Ljusdal. Längst ned till höger sitter Jonas Edvard Andersson, född 14/3 1887 i Kolsvedja, Ljusdal. Fotot bör vara från 1908 då han gjorde beväringen. Jonas Edvard avled 10/5 1947 i Hälsingenybo, Ramsjö. Fotot från Vera Andersson, Ljusdal. 02 I en Kolarkoja. Per Törnberg f 1865, och mågen Viktor Törnberg i Västby f 1886. På äldre dar var Per Törnberg kolare vid Tönnångers Ångsåg. Ca år 1930. (DiBIS 074)